Huisartsen

De volgende huisartsen zijn werkzaam in Gezondheidscentrum It Noard

dhr THP Bakker, mevr H Kingma, dhr YF Zijlstra, mevr K de Jong, dhr M Toot, dhr PH Heeres

U kunt de website van de huisarts bereiken door hier te klikken of naar www.huisarstenitnoard.nl te gaan.

 

Huisarstenpraktijk Heeres / Kingma

telefoon