Medewerkers

TPC Bakker
huisarts

mevr CLD de Jong
huisarts

dhr IF Zijlstra
huisarts

dhr M Toot
huisarts

mevr H Kingma
huisarts

PH Heeres
huisarts

Marina Reijns
doktersassistente

Marina is assistente in de praktijk Heeres en Kingma

Petra de Jong
praktijkondersteuner

Birgit Bruin
doktersasssitente

Birgit is werkzaam in de praktijk Heeres en Kingma

Geertje van Alderwegen
doktersassistente

Rianne Sijperda
doksterassistente

Anke Ypma
doktersassistente

Ingrid de Jong
doktersassistente

Akke van der Burg
doktersassistente

Hinke Geerligs
praktijkondersteunder

Tineke Dijkstra-de Boer
praktijkondersteuner

Afke Wierda
praktijkondersteuner GGZ